Information till mäklare vid försäljning av bostadsrätter i Brf Vattentornet 3.Huset

Är föreningen klassad som en s.k. oäkta eller äkta bostadsrättsförening, privatbostad (äkta)?
 • Äkta
När köpte föreningen huset?
 • 2000
Äger föreningen marken eller tomträtt? Om tomträtt, när ska avgälden omförhandlas? Påverkas avgiften av detta?
 • Äger marken.

Avgiften

Har avgiftsändringar diskuterats eller beslutats om i föreningen?
Höjning/sänkning? Storlek? Vad avser ändringen? När börjar den gälla?
 • Avgiftshöjning på 5% planerad fr o m 2018-09-01. Detta på grund av uppsagt hyreskontrakt för utrymme på vinden, som vi inte räknar med att kunna hyra ut igen.
När och hur ändrades avgiften senast?
 • Avgiften sänktes med 20% från och med 1 jan 2015.

Renoveringar

Kommande renoveringar?
 • Byte av termostater till element i samtliga lgh (tidpunkt ej bestämd).

Kabel-TV/Bredband

Leverantör av Kabel-TV? Ingår det i avgiften?
 • ComHem. Ingår inte.
Leverantör av Bredband? Kostnad? Hastighet?
 • Ownit. 1000 Mbit till hela huset att dela på. Ingår i avgiften.

Disposition fastigheten

Antal bostadsrätter?
 • 52
Antal hyresrätter? Status?
 • 3 st. Inga kända förändringar.
Garageplatser / parkeringsplatser? Kostnad? Kö?
 • 4 Garage, 1 600 kr/mån (kö). 9 Parkeringar, 900 kr/mån (kö).

Föreningsinformation

Tas överlåtelseavgift ut? Kostnad? Köpare eller säljare?
 • Ja, 2,5 % av gällande basbelopp.
Tas pantsättningsavgift ut? Kostnad?
 • Ja, 1 % av gällande basbelopp.
Tillåts juridisk person som köpare?
 • Ja, för permanentboende.
Synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig föreningen till delat ägande? (Kan exempelvis föräldrar äga 90% och ett barn 10%, även om den sistnämnde disponerar lägenheten?)
 • Den som bor i lägenheten (permanent) måste minst äga 50%.
Får lägenheten nyttjas som övernattningslägenhet eller kräver ni att den som bor där också är skriven där (ej att förväxla med uthyrningslägenhet)?
 • Permanentboende.

Övrigt

Obligatoriska åtaganden för medlemmarna så som t.ex. vår/höststädning?
 • Nej.
Är det något övrigt som den framtida köpare bör känna till om huset och eller föreningen?
 • Nej, se årsredovisningen för komplett info.
Någon kontaktperson lämnas ej ut i prospektet, däremot kan det vara så att någon/några i slutstadiet av försäljning har en del frågor som hon/han vill ha besvarade av någon annan än fastighetsmäklare eller säljaren. Vem kan denne/dessa spekulanter ringa och på vilket nummer?
 • Thomas Wennerholm 0707 19 01 08.
Vart skickas medlemsansökan för den nya köparen?
 • Till Thomas Wennerholm, Furusundsgatan 13, 115 37 Stockholm
Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3   -   Furusundsgatan 13   -   115 37 Stockholm