Information till bostadsrättsföreningens medlemmar finns att hämta som pdf-dokument: http://brfvattentornet3.se/wp-content/uploads/2021/07/Husfakta-2021-07-04.pdf