Information till bostadsrättsföreningens medlemmar finns att hämta som pdf-dokument: Husfakta Vattentornet 3 – 2021