Huset uppfördes 1938-39 på uppdrag av byggmästaren Oscar Carlsson som flyttade in i husets enda sexrumsvåning på åtta trappor. Arkitekt var Sture Frölén (1907-1999) som enligt Nationalencyklopedin ”i slutet av 1930-talet svarade för några av den funktionalistiska epokens elegantast utformade bostadshus i Stockholm…”
Sture Frölén har även ritat bostadshuset på Askrikegatan 9, Kungliga Tennishallen på Lidingövägen, Kungsgatan 18 (biografen Rigoletto), Immanuelskyrkan med hotell Birger Jarl på Kungstensgatan 15 och Solna Centrum med Solna Stadsbibliotek med mer. Mer om funktionalism och arkitekturen på och omkring Gärdet finns att läsa i Stockholms stadsbyggnadskontors skift Gärdet tidig funktionalism.

Huset är nio våningar högt där den översta är vindsvåning med en gemensam takterass. Det finns 55 lägenheter och två lokaler i huset. Alla 55 lägenheter har balkong och 15 stycken har öppen spis.

Under 1980-talet såldes fastigheten till Skanska som under åren 1985-86 genomförde en omfattande renovering. Bland annat byttes avloppsstammar, elledningar och kök och badrum renoverades.

Nuvarande ägare, Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3, förvärvade fastigheten av AP-fastigheter i maj 2000.

Under år 2004 har föreningen låtit genomföra en rad större renoveringsåtgärder. All den gamla putsen har knackats ner och nya lager har byggts upp och slutligen färgats med en kalkcementfärg i kulören Stockholmsvitt. Nya balkongräcken och balkongplåtar har monterats.

Över 300 fönsterbågar av trä har bytts ut mot fönsterbågar i vitlackerad aluminium som kräver mycket litet underhåll. Samtliga fönster i lägenheterna är nu antingen treglasfönster eller tvåglas med energiglas.

Under 2006 har samtliga balkongplattor (ovansida och kanter) behandlats med en metod i flera lager. Denna åtgärd skyddar mot inträngning av fukt i betongen och förlänger livslängden hos balkongplattorna.

Hissen har under 2006 fått ny inredning i form av ekfanér och marmorgolv. Tryckknappar och elektronik är utbytta. Stil och material har valts för att anknyta till den ursprungliga funkisstilen.

Taket högtryckstvättades och målades om 2019. 2009 målades tvättstugan om, och 2018 byttes samtliga garageportar ut. Husets trapphus underhållsmålas löpande.

Under 2010/2011 gjordes i samråd med konsulter från Fastighetsägarna i Stockholm upphandling och utbyte av huset så kallade fjärrvärmecentral. Värmekällan för element och varmvatten är hett vatten som levereras i ett konstant flöde av Fortum. För att tillgodogöra sig värmen, och överföra den till element och varmvatten, krävs bland annat värmeväxlare, pumpar och system för att styra och reglera mängden varmvatten som skall utnyttjas. Detta för att uppnå de önskade värdena för inomhustemperatur och varmvatten. Den nya anläggningen är både mer effektiv än den tidigare men även mer driftsäker.

Tekniska fakta och mätresultat

Det har visat sig att aluminatcement är olämpligt som byggnadsmaterial. Föreningen har vid två tillfällen låtit genomföra provtagningar för att utröna eventuell förekomst av aluminatcement.

Vid dessa provtillfällen har ingen förekomst av aluminatcement påvisats. Analysrapporterna finns att ta del av nedan.
Analysrapport från Cement och Betong Institutet 2004-05-25 (pdf)
Analysrapport från Cement och Betong Institutet 2003-03-24 (pdf)

Anticimex har under 2007 genomfört en energibesiktning av vår fastighet. Samtliga flerbostadshus skall vara energibesiktigade senast 2008-12-31. Syftet är att utreda möjliga besparingar på energiområdet.
Energibesiktning (pdf)

Under 2001 rengjordes ventilationskanalerna och 2012 byttes husets centralfläkt på taket. I samband med bytet justerades centralfläktens rotationshastighet för att minska värmeutsläppet vintertid. Obligatoriska ventilationskontrollen – OVK – genomförs var sjätte år, senast 2018.
OVK-protokoll 2018 (pdf)

Föreningen har låtit göra mätningar för att kunna utesluta förekomsten av för höga halter av radon. Mätningar har skett i elva av husets 55 lägenheter under vintern 2005. Proverna har analyserats av Gammadata i Uppsala.

I samtliga fall konstaterades radonhalten vara mindre än 30 enheter (Becquerel per kubikmeter). Gränsvärdet för bostäder har nyligen sänkts till 200 enheter. Se mätningsprotokoll nedan.
Radonmätning 2005 (pdf)