Information till mäklare vid försäljning av bostadsrätter i Brf Vattentornet 3.

Är föreningen klassad som en s.k. oäkta eller äkta bostadsrättsförening, privatbostad (äkta)?

 • Äkta

När köpte föreningen huset?

 • 2000

Äger föreningen marken eller tomträtt? Om tomträtt, när ska avgälden omförhandlas? Påverkas avgiften av detta?

 • Äger marken.

Har avgiftsändringar diskuterats eller beslutats om i föreningen?
Höjning/sänkning? Storlek? Vad avser ändringen? När börjar den gälla?

• Fn. ingen planerad ändring (20210601)

När och hur ändrades avgiften senast?

 • Avgiften höjdes med 5% fr o m 2018-09-01. Detta på grund av uppsagt hyreskontrakt för utrymme på vinden, som vi inte räknar med att kunna hyra ut igen.

Kommande renoveringar?

 • Byte av termostater till element i samtliga lgh (tidpunkt ej bestämd men troligen hösten -21).

Leverantör av Kabel-TV? Ingår det i avgiften?

 • ComHem. Ingår inte.

Leverantör av Bredband? Kostnad? Hastighet?

 • Ownit. 1000 Mbit till hela huset att dela på. Ingår i avgiften.

Antal bostadsrätter?

 • 52

Antal hyresrätter? Status?

 • 3 st. Inga kända förändringar.

Garageplatser / parkeringsplatser? Kostnad? Kö?

 • 4 Garage, 1 600 kr/mån (kö). 10 Parkeringsplatser, 900 kr/mån (kö).

Tas överlåtelseavgift ut? Kostnad? Köpare eller säljare?

 • Ja, 2,5 % av gällande basbelopp.

Tas pantsättningsavgift ut? Kostnad?

 • Ja, 1 % av gällande basbelopp.

Tillåts juridisk person som köpare?

 • Ja, för permanentboende.

Synpunkter på ägarstruktur? Hur ställer sig föreningen till delat ägande? (Kan exempelvis föräldrar äga 90% och ett barn 10%, även om den sistnämnde disponerar lägenheten?)

 • Den som bor i lägenheten (permanent) måste minst äga 50%.

Får lägenheten nyttjas som övernattningslägenhet eller kräver ni att den som bor där också är skriven där (ej att förväxla med uthyrningslägenhet)?

 • Permanentboende.

Obligatoriska åtaganden för medlemmarna så som t.ex. vår/höststädning?

 • Nej.

Är det något övrigt som den framtida köpare bör känna till om huset och eller föreningen?

 • Nej, se årsredovisningen för komplett info.

Någon kontaktperson lämnas ej ut i prospektet, däremot kan det vara så att någon/några i slutstadiet av försäljning har en del frågor som hon/han vill ha besvarade av någon annan än fastighetsmäklare eller säljaren. Vem kan denne/dessa spekulanter ringa och på vilket nummer?

 • Joakim Ståhl 070-5128131.

Vart skickas medlemsansökan för den nya köparen?

 • Till Joakim Ståhl, Furusundsgatan 13, 2 tr. 115 37 Stockholm