Vid den ordinarie föreningsstämman i maj 2019 valdes följande styrelse: